Par mums

Sabiedrība SUN INVEST  2007. gadā ir uzsākusi darbību atjaunojamās enerģijas produktu izstrādē, to ražošanas cikla izveidē, pakalpojumu sniegšanā iekārtu montāžā un apkalpošanā. Uzņēmums 100 % apjomā pārstāv Latvijas kapitālu un ir vietējais ražotājs.

2008. gada nogalē reģistrēta preču zīme SELSOL®. Zem šīs preču zīmes tirgū tiek piedāvāti uzņēmumā ražotie saules siltuma enerģijas kolektori un sniegtie pakalpojumi atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju iekārtu montāžā un apkalpošanā.

2008. gada nogalē Latvijas Republikas patentu valdē reģistrēts rūpnieciskais patents saules enerģijas kolektoriekārtai, kas kā pirmā zem SELSOL® preču zīmes sērijas tiek piedāvāta patērētājiem kopš 2009.gada janvāra.

Pateicoties 2009. gada sākumā uzsāktajai reklāmas kampaņai, ir uzstādīti vairāki simti SELSOL® saules enerģijas kolektoru komplekti, kas tiek izmantoti gan privātmājās, gan uzņēmumu vajadzībām visā Latvijas teritorijā.

SIA SUN INVEST turpina aktīvi un neatlaidīgi darboties atjaunojamās enerģijas iekārtu izstrādāšanas jomā, kā rezultātā 2010.gada 14.jūlijā tika noslēgts līgums par projekta „Inovatīvā kombinētā atjaunojamās siltuma enerģijas un elektroenerģijas bloka izstrāde un ieviešanu ražošanā” īstenošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana’’.

Projekta ietvaros tiks radīts inovatīvs trīs dažādu uz atjaunojamajiem energoresursiem balstītu siltuma un elektroenerģiju ražojošu iekārtu kombinēts bloks ar kopēju vadības, kontroles un uzskaites sistēmu.

2011.gada jūnijā akreditētā laboratorijā Itālijā tika pabeigti mūsu uzņēmumā ražoto saules siltuma enerģijas kolektoru kvalitātes testi atbilstoši standartam UNI EN 12975-2:2006.

Tādējādi, mūsu uzņēmums ir kļuvis par pirmo Baltijas valstīs, kas ir saņēmis šādu kvalitātes atbilstības sertifikātu ražotajai produkcijai, kas garantē saules siltuma enerģijas kolektoru atbilstību visām kvalitātes, izturības un ilgmūžības prasībām.

Vienlaicīgi ar saules siltuma enerģijas kolektoru ražošanu, veicam arī saules fotosintēzes paneļu sistēmu projektēšanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā. Pateicoties saules paneļu sistēmu cenas samazināšanās tendencei pēdējo gadu laikā, tajās veikto investīciju atmaksāšanās laiks jau ir 7-10 gadu robežās, kas enerģētikas nozarē ir ļoti labs rādītājs.

Izvēloties mūsu produkciju, Jūs samazināsiet savus izdevumus par patērēto enerģiju, kā arī veicināsiet videi draudzīgu „zaļo” domāšanu.

Video no raidījumu cikla "Latvija Var"


.